•• Benieuwd hoe energiezuinig uw huis is? Vraag een energiescan aan! ••

Nieuws

Steviger fundament nodig voor verduurzaming woningen

Nieuwsbericht | 14-07-2017

 

 

 

EPA

Een versnelling van de verduurzaming van de gebouwde omgeving is volgens ABN AMRO cruciaal om aan het Klimaatakkoord te voldoen. Tegelijkertijd is dit noodzakelijk om de Nederlandse energiemix tegen 2050 voor 80 tot 95 procent te verduurzamen. De gebouwde omgeving zorgt voor maar liefst 40 procent van de CO2-uitstoot. Hoewel hierover voor kantoren en sociale huurwoningen afspraken zijn gemaakt, geldt dit voor koopwoningen nog niet. In de huursector is echter ook een forse inhaalslag nodig, omdat jaarlijks het energielabel van slechts 60.000 huurwoningen – nog geen 3 procent van de woningvoorraad – verbeterd wordt. Dat concludeert ABN AMRO in het rapport ‘Op duurzaamheid kun je bouwen’, dat recent is gepubliceerd.

 

Wake-up call voor particuliere sector

Hoewel woningcorporaties steviger moeten inzetten op de verduurzaming van huurwoningen, is dit volgens ABN AMRO niet voldoende. Zo is het cruciaal dat ook particuliere woningeigenaren zich bewust worden van de noodzaak van het verduurzamen van hun woning. Veruit het grootste gedeelte van de woningvoorraad, de koopwoningen, is namelijk in handen van particulieren. Voor deze woningen bestaat geen mogelijkheid om collectieve afspraken te maken, met uitzondering van afspraken die voor nieuwe woningen gelden. Tegelijkertijd benadrukt ABN AMRO dat lang niet alle huur- en koopwoningen in Nederland een definitief energielabel hebben. Dit geldt slechts voor 33 procent van de totale woningvoorraad. Woningcorporaties hebben zich verbonden aan de verplichting ervoor te zorgen dat al hun huurwoningen tegen 2020 een energielabel van B of hoger hebben. Voor huurwoningen in de vrije sector geldt dan dat 80 procent een energielabel C of hoger heeft.

 

Woningen meer waard dankzij verduurzaming

Een derde van de energieconsumptie komt op het conto van de gebouwde omgeving, waarvan woningen en kantoren de belangrijkste componenten zijn. Zo is 98 procent van de Nederlanders aangesloten op het gasnet, waarmee ons land koploper is in Europa. Dit betekent dat zowel woningcorporaties als particuliere woningeigenaren nieuwe oplossingen moeten zoeken om in de energiebehoefte te voorzien. Dit vraagt volgens ABN AMRO om een flinke investering en hiervan zijn veel woningeigenaren zich nog onvoldoende bewust.

“Als je nu een huis koopt met een gasaansluiting, is het verstandig de woning nu al gereed te maken voor alternatieve energie. Op termijn ligt in de woningbouw immers een transitie van gas naar duurzame energie in het verschiet”, benadrukt Madeline Buijs, Sector Econoom Bouw van ABN AMRO. “Verder verkopen woningcorporaties nu vooral vastgoed met een laag energielabel, waardoor hun portefeuille verbetert, maar niet de totale woningvoorraad. Verduurzamen is weliswaar kostbaar, maar levert ook veel op. Naast een lagere energierekening worden woningen meer waard. Zo worden woningen met een hoger energielabel sneller verkocht en hebben zij een hogere verkoopopbrengst. Het op grote schaal verduurzamen, zorgt bovendien voor minder kosten. Er ligt nog een grote opgave voor ons, want minstens de helft van de woningvoorraad moet nog worden aangepast. Hierbij moet de overheid een voortrekkersrol spelen.”

Het volledige rapport is hier te downloaden. Daar kunt u tevens een infographic downloaden met de ontwikkelingen op het gebied van de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

 

Bron: ABN AMRO

 

Ruim 60 miljoen subsidie voor energiebesparing eigen huizen

Nieuwsbericht | 01-09-2016 | 13:30

 

Huiseigenaren die zelf in hun huis wonen, kunnen subsidie van het Rijk krijgen voor energiebesparende maatregelen. Ze moeten dan minstens twee verschillende soorten isolatie van voldoende omvang toepassen: isolatie van dak, gevel, vloer/bodem of spouwmuur of hoogrendementsglas aanbrengen.

De subsidie is ongeveer 20 procent van de isolatiekosten, bij een kwalitatief en prijstechnisch goed bedrijf. Ook verenigingen van eigenaren (VvE’s) kunnen voor hun complex met koopwoningen subsidie krijgen voor isolatie. Daarnaast is er voor VvE’s subsidie voor energieadvies, het maken van een duurzaam meerjarig onderhoudsplan en begeleiding.

 

 

Energiebesparende maatregelen 

Wie subsidie krijgt voor het toepassen van minstens twee verschillende soorten isolatie, kan daarnaast ook subsidie krijgen voor aanvullende maatregelen. Dat zijn bijvoorbeeld isolerende deuren, energiezuinige kozijnen bij de toepassing van driedubbel glas, warmteterugwinning of een vraaggestuurd ventilatiesysteem. Wie zijn héle huis of gebouw voorziet van een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen, krijgt een bonus van 4.000 euro bovenop de subsidie. Voor verenigingen van eigenaren geldt die bonus per appartement.

 

Subsidie aanvragen is vanaf 15 september 2016 mogelijk via internet bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Het is ook mogelijk een gunstige lening af te sluiten om energiebesparende maatregelen te financieren. De nieuwe subsidie en zo’n lening zijn te combineren. Ook een combinatie van de rijkssubsidie met bijdragen van een gemeente of provincie is mogelijk.

 

Voor de aanschaf van een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel is een investeringssubsidie duurzame energie beschikbaar.

Voor verhuurders van woningen zijn er al andere subsidieregelingen voor energiebesparende maatregelen.

Campagne energiebesparing

 

Medio oktober start het Rijk een driejarige campagne over energiebesparing. De campagne richt zich op huiseigenaren die al wel energiebesparende maatregelen overwegen, maar die nog niet hebben genomen. In de eerste deelcampagne komt ook de nieuwe subsidiemogelijkheid aan de orde. Een campagnesite bundelt informatie over energiebesparing en biedt in een aantal stappen een overzicht van de mogelijkheden op maat aan. De campagne stelt komende jaren verschillende thema’s binnen energiebesparing centraal.

 

 

Energielabel heeft effect op woningverkoop

Maximaal prijseffect van € 36.000. Uit de analyse blijkt dat het energielabel een effect op de verkoopprijs heeft. Gunstig gelabelde doorsnee woningen werden verkocht tegen een hogere verkoopprijs van ongeveer € 7.000. Woningen met een ongunstig G-label drukten de transactieprijs gemiddeld met ruim € 29.000

EPA

Het energielabel heeft een effect op de verkoop van woningen. Dat blijkt uit onderzoek van TIAS VastgoedLAB. De onderzoekers pasten hiervoor een big-data-analyse toe door gegevens van RVO.nl te koppelen aan die van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Het energielabel geeft sinds 2008 aan hoe energiezuinig een kantoor-, woon- of ander gebouw is. In 2015 kregen alle Nederlandse woningen een voorlopig energielabel. Bij verkoop van hun woning moeten eigenaren dit voorlopig label omzetten naar een definitief label. Het idee is dat ze energiezuinige maatregelen nemen omdat een energielabel effect zou hebben op de verkoop van hun woning.

TIAS VastgoedLAB ging na of het energielabel daadwerkelijk effect heeft op de woningverkoop. Het bureau koppelde de transactiecijfers uit 2015 van de NVM aan de energielabelgegevens van RVO.nl. RVO.nl beheert deze gegevens op EP online. Door de datakoppeling ontstond een uniek en gedetailleerd overzicht van maar liefst 82.829 verkochte woningen.

 

 

Maximaal prijseffect van € 36.000

Uit de analyse blijkt dat het energielabel een effect op de verkoopprijs heeft. Gunstig gelabelde doorsnee woningen werden verkocht tegen een hogere verkoopprijs van ongeveer € 7.000. Woningen met een ongunstig G-label drukten de transactieprijs gemiddeld met ruim € 29.000.

 

76% woningen met label

De resultaten laten volgens de onderzoekers ook zien dat de invoering van het energielabel een vlucht heeft genomen. Had in 2014 ongeveer 15% van de woningen een label, in 2015 was dat 76%. Verder blijkt dat het label de verkoop versnelt.

 

 

 

Amsterdam wil koppeling ozb en energielabel

Als het aan de Amsterdamse gemeenteraad ligt, wordt de onroerendezaakbelasting (ozb) in de hoofdstad gekoppeld aan het energielabel van het huis. Hoe energiezuiniger de woning, hoe lager de ozb wordt.

Het is een idee van de Amsterdamse fractie van de Partij voor de Dieren en is overgenomen door de rest van de raad, met uitzondering van VVD en CDA. Volgens de Partij voor de Dieren is het belonen van huiseigenaren voor hun energiezuinige woning een goede stimulans om huizen te verduurzamen.

De verantwoordelijke wethouder Udo Kock (Financiën, D66) gaat kijken hoe de koppeling kan worden geregeld.

 

 

 

 

Introductie van ‘Plat DuS’ in De Cultuurfabriek

VEENENDAAL – “We moeten kennis bundelen en zoeken naar duurzame alternatieven. Dat houdt een andere manier van samenwerken in, zodat we elkaar versterken. Kijken naar de lange termijn is noodzakelijk om te overleven in deze moeilijke periode in onze branche. Kijken naar de lange termijn, en bouwen met vertrouwen, dat is het devies,” waren de woorden van Piet Oskam van het Centrum voor Innovatie van de bouwkolom (CIB). Oskam was uitgenodigd door de initiatiefnemers van het Platform Duurzame Samenwerking, Cees van Deelen en Bert Wagensveld van Randewijk Beter Wonen.

 

Veel belangstelling was er voor de eerste bijeenkomst van Plat DuS in de Cultuurfabriek

 

In de sfeervolle omgeving van de Cultuurfabriek maakten adviesbureaus, architecten en duurzame ondernemer kennis met het platform. Ook gemeentes, woningstichtingen, makelaars, vastgoedeigenaren, beheerders en ontwikkelaars ondervonden dat duurzame samenwerking de toekomst heeft. Banken/financiers, ICT-bedrijven, opleidingsinstituten, sociale partners en brancheverenigingen waren eveneens uitgenodigd. De organisatoren boden aan zo’n zeventig toehoorders een gevarieerd en aantrekkelijk programma dat de nodige inspiratie bracht.

 

Zo vertelde Martijn Geurts van Innax over hun visie op verduurzamen in de utiliteitsbouw. Eric van Doorn van Enerpro deed hetzelfde, maar dan met betrekking tot de woningbouw. Erwin van Toor van Adams Adviesbureau had als motto ‘Doe wat je kunt en niet alleen wat de klant vraagt’ en Jan van Beek van TimmerSelect Doornenbal is van mening dat je voor een duurzame samenwerking met de klant vooral open, eerlijk en transparant moet zijn. Tot slot was Bram Theunisse van Admicom er om te betogen over de integratie van software om tot duurzame oplossingen te komen.

 

De locatie was zeker inspirerend, dat bleek uit de reacties van het publiek. Hoewel veel deelnemers uit Veenendaal en omgeving kwamen, was niet iedereen in de Cultuurfabriek geweest. De rondleiding door de bibliotheek en het Viseum was een aangenaam tussendoortje. Directeur van de Openbare Bibliotheek Mieke van Dijk trad op als gastvrouw. Haar presentatie over de impact van de omgeving op mens, organisatie en beleving vormde een mooie afsluiting van een inspirerende middag.


De échte uitsmijter was de bekendmaking van de nieuwe naam van het platform duurzame samenwerking: PlatDus wordt de nieuwe naam van de club, waarvan elke speler belangrijk is. Het is aan de spelers zelf om ervoor te zorgen dat de initiatieven tot bloei komen en niet blijven hangen in enthousiasme en doorslaande ideeën, zoals Oskam waarschuwde.

 

 

Interessante links

 

 

 

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor subsidie? Klik dan op onderstaande link en voer uw woonplaats in. Zo ziet u direct de mogelijkheden, check wel of de getoonde regeling nog actief is!

 

www.energiesubsidiewijzer.nl

 

 

 

 

 

Met behulp van de Zonatlas kunt u direct zien of de ligging van uw dak geschikt is voor zonnepanelen en of zonnepanelen rendabel voor u zijn.

De Zonatlas werkt eenvoudig. Vul uw postcode en huisnummer in, scrol naar beneden, zie of uw dak geschikt is voor het opwekken van zonne-energie. Tevens ziet u hoe snel u een investering in zonne-energie kunt terugverdienen.


www.zonatlas.nl